ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  1. ความถูกต้องและครบถ้วน: เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ถูกต้องและครบถ้วน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่จะไม่มีข้อผิดพลาดหรือเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  2. คำแนะนำทางการเงิน: เนื้อหาหรือข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใด ผู้ใช้ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
  3. ความเสี่ยง: การลงทุนและการทำธุรกรรมทางการเงินมีความเสี่ยง ผู้ใช้ควรทำความเข้าใจในความเสี่ยงเหล่านั้นก่อนทำการตัดสินใจ
  4. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น: เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น
  5. การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา: เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือลบเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Fortune Rabbit
© ลิขสิทธิ์ 2024 Fortune Rabbit
ขับเคลื่อนโดย เวิร์ดเพรส | ธีมดาวพุธ
thThai