ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

  1. การใช้งานเว็บไซต์: เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับบริการของเราเท่านั้น การใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่ได้หมายความว่าเรามอบสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน
  2. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด: เราอาจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีเมื่อเราโพสต์บนเว็บไซต์นี้
  3. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ กราฟิก โลโก้ ไอคอนปุ่ม และภาพถ่าย เป็นสิทธิ์ที่ถูกปกป้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
  4. การใช้งานที่ถูกต้อง: ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น
  5. การจำกัดความรับผิด: เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้
  6. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น: เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น
  7. การชดเชย: ผู้ใช้งานตกลงที่จะชดเชยและไม่ทำให้เราเกิดความเสียหายจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ
  8. กฎหมายที่ใช้บังคับ: ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย
Fortune Rabbit
© ลิขสิทธิ์ 2024 Fortune Rabbit
ขับเคลื่อนโดย เวิร์ดเพรส | ธีมดาวพุธ
thThai