นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

  • ป้องกันและตรวจจับการใช้บริการของเราในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินของกิจกรรมผิดกฎหมาย
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ
  • สร้างความตระหนักและฝึกอบรมพนักงานของเราเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและวิธีการป้องกัน
  1. การยืนยันตัวตนของลูกค้า (KYC): เราดำเนินการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้าทุกคนก่อนให้บริการ
  2. การติดตามการทำธุรกรรม: การตรวจสอบและติดตามการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือน่าสงสัย
  3. การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย: การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. การฝึกอบรมพนักงาน: ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนต่อต้านการฟอกเงินแก่พนักงานเป็นประจำ
Fortune Rabbit
© ลิขสิทธิ์ 2024 Fortune Rabbit
ขับเคลื่อนโดย เวิร์ดเพรส | ธีมดาวพุธ
thThai